O filmu

Glavna tema filma je medvrstniško nasilje. V njem nastopajo različni liki, med drugim tudi Lana, ki je pripovedovalka zgodbe. Skozi njene oči spremljamo dogajanje na srednji šoli. Pomembno vlogo ima tudi Luka, ki je šolski “bully” (tiran). Film je poseben zato, ker se večinoma vrti okoli Luke (bullya) in ne okoli oseb, ki jih tiranizira. 
Film prikazuje, kaj se dogaja v glavi nasilneža in zakaj dela, kar dela. To je pomembno tudi zato, ker se lahko v tej vlogi marsikdo prepozna in se začne zavedati problema, ki ga povrzroča.